Samorząd Województwa Mazowieckiego wychodząc naprzeciw potrzebom rozwoju szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z Mazowsza, uruchamia dla nich wsparcie stypendialne na rok szkolny 2019/2020. Będą się mogli o nie ubiegać uczniowie uzdolnieni w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych, rozwijających kompetencje kluczowe, tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, którzy w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do VII lub VIII klasy szkoły podstawowej bądź liceum ogólnokształcącego.

Wsparcie będzie realizowane w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Uruchomienie naboru wniosków o przyznanie stypendium zaplanowano na wrzesień 2019 r.

Aby wziąć udział w projekcie, konieczne będzie zarejestrowanie wniosku oraz niezbędnych dokumentów na stronie internetowej projektu pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl/, a następnie   przesłanie ich wersji papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Stypendium może być przeznaczone na cele edukacyjne związane z rozwojem ucznia, m.in. zakup pomocy dydaktycznych, fachowej literatury, opłacenie udziału w kursach, warsztatach, wycieczkach edukacyjnych, korzystania z Internetu itp.

Załącznik:
Regulamin 2019-2020

Accessibility