Grupa Nieformalna – Aktywne kobietki z Jakubowa przy wsparciu Organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów otrzymała mikrodotację na realizację projektu „Przystanek turysty w Jakubowie” w ramach programu grantowego „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Fundację Fundusz Współpracy na podstawie umowy zawartej z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego.
Projekt zakłada stworzenie miejsca spotkań nazwanego „Przystankiem turysty”,
z którego będą mogli korzystać mieszkańcy naszej gminy, jak również turyści odwiedzający nasze piękne wiejskie tereny.
Szczegółowe dotyczące realizacji poszczególnych działań w ramach zadania dostępne będą w kolejnych komunikatach dostępnych na stronie internetowej www.jakubow.pl oraz na Facebooku (Aktywne-kobietki-z-Jakubowa).

Koordynator projektu
Marta Krusiewicz

 

Accessibility