Informuję, że w ramach działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy, wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, na budynku Urzędu Gminy Jakubów zainstalowano sensor jakości powietrza firmy Syngeos – lidera na rynku systemu monitorującego jakość powietrza w Polsce. Urządzenie umożliwia stały raport odczytów poprzez portal mapowy. Dzięki niemu prezentujemy najaktualniejsze pomiary jakości powietrza dla naszej gminy. Zapraszamy do obserwowania zakładki na stronie Gminy Jakubów, w której można zobaczyć aktualne dane czujników i sprawdzić, czy w powietrzu występuje smog. Zanieczyszczenie powietrza może być groźne zwłaszcza dla osób starszych oraz dzieci. Stan zanieczyszczenia powietrza można sprawdzić całą dobę.

Informacje te są dostępne  na stronie www.jakubow.pl w zakładce Monitoring jakości powietrza.

/-/Hanna Wocial

Wójt Gminy Jakubów

 

Accessibility