Wójt Gminy Jakubów ogłasza nabór dzieci w wieku 5-11 lat na zajęcia taneczno-wokalne zespołu „Jakubowiacy”.
Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 14.00-15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów.

Zajęcia z tańca prowadzi Pani Katarzyna Wolska, natomiast zajęcia ze śpiewu p. Zofia Kowalska.

Chętne dzieci zapraszamy bezpośrednio na zajęcia.
Druk zgłoszenia w załączeniu. Wypełniony formularz można złożyć elektronicznie na adres mailowy sekretariat@jakubow.pl/nova lub w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

Accessibility