W dniu 17 czerwca 2017 roku odbył się jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie, podczas którego nastąpiło nadanie jednostce Sztandaru, wręczenie odznaczeń związkowych oraz uhonorowanie naszej jednostki brązowym medalem.

Otwarcia uroczystości dokonali: Prezes OSP Ludwinów druh Robert Karczewski oraz druhna Marta Krusiewicz, witając serdecznie członków Zarządu OSP Ludwinów, wszystkie druhny i druhów z naszej jednostki, członków wspierających i honorowych; Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego, Starostę Mińskiego; Młodszego Brygadiera Krzysztofa Komorowskiego – Zastępcę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim; Pana Ryszarda Parola – Prezesa Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jakubowie; Pana Rafała Królaka – Komendanta Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jakubowie; Poczty Sztandarowe oraz delegacje Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie Nowym, Jakubowie, Mistowie, Łaziskach, Wiśniewie, Czarnej oraz Przedstawicieli Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach; księdza Zenona Wójcika Kapelana Powiatowego Strażaków; księdza Mirosława Tempczyka proboszcza parafii św. Anny w Jakubowie; Fundatorów sztandaru: Państwa Wandę i Krzysztofa Dąbroś, Pana Piotra Dąbroś, Pana Krzysztofa Dąbroś; Pana Marka Najmana sołtysa wsi Ludwinów; Panią Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów; Pana Krzysztofa Domańskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów; Pana Bogusława Dziedzica – Zastępcę Wójta Gminy Jakubów; Panią Justynę Miłaczewską – Sekretarza Gminy Jakubów; Panią Monikę Michalczyk – Inspektora Urzędu Gminy Jakubów; Panią Mariannę Murzynowską – Prezesa Oddziału Banku Spółdzielczego w Jakubowie; Pana Karola Thiela Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce; Pana Mariana Baranowskiego właściciela Stolarni Baranowski w Mińsku Maz.; Panie z Zarządu Koła Emerytów i Rencistów z Ludwinowa; Państwa Barbarę i Mirosława Farbiś; Państwa Annę i Krzysztofa Bartnickich; Państwa Barbarę i Pawła Śmigielskich; Państwa Krystynę i Jana Kupiec – wieloletnich pedagogów tutejszej szkoły, Panią Zofię Kowalską – byłą dyrektorkę szkoły podstawowej w Ludwinowie; przedstawicieli prasy lokalnej oraz wszystkich przybyłych mieszkańców Ludwinowa oraz gości.

Po powitaniu gości nastąpiła ceremonia nadania i wręczenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie.

Fundatorami sztandaru są:
• Wanda i Krzysztof Dąbroś
• Piotr Dąbroś z rodziną
• Paweł i Franio Dąbroś
• Krzysztof Dąbroś

Akt ufundowania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie odczytał Piotr Dąbroś.

O uroczyste wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru poproszeni zostali przybyli goście i fundatorzy Sztandaru:
• Druh Robert Karczewski Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie
• Druhna Wanda Dąbroś
• Druh Piotr Dąbroś
• Franio Dąbroś
• Druh Krzysztof Dąbroś
• Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów
• Pani Celina Lichniak reprezentująca Koło Emerytów i Rencistów w Ludwinowie
• Pani Marianna Murzynowska Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Jakubowie
• Pan Karol Thiel Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce
• Pan Marian Baranowski właściciel Stolarni Baranowski w Mińsku Maz
• Druh Mirosław Farbiś
• Druh Krzysztof Bartnicki
• Druh Paweł Śmigielski

Wręczenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński. Sztandar wręczył na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie druha Roberta Karczewskiego.
Z okazji 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie oraz w dowód wdzięczności za dotychczasową działalność, jednostka została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenia Sztandaru dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim młodszy brygadier Krzysztof Komorowski.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie za ich dotychczasową służbę.

Uchwałą z dnia 21 marca 2017 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
• druh Marian Abelski
• druh Tadeusz Domański
• druh Henryk Głuchowski

Uchwałą z dnia 21 marca 2017 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
• druh Jerzy Abelski
• druh Jan Domański

Uchwałą z dnia 21 marca 2017 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
• druhna Marta Abelska
• druhna Wanda Dąbroś
• druh Jakub Abelski
• druh Jan Abelski
• druh Karol Abelski
• druh Grzegorz Domański
• druh Mirosław Farbiś
• druh Robert Karczewski
• druh Marek Najman
• druh Sylwester Prymek
• druh Zygmunt Ratyński
• druh Paweł Śmigielski

Uchwałą z dnia 9 marca 2017 roku Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku Mazowieckim odznaką Strażak wzorowy odznaczeni zostali:
• druhna Beata Prymek
• druhna Barbara Śmigielska
• druh Krzysztof Bartnicki
• druh Paweł Dąbroś
• druh Krzysztof Dąbroś
• druh Piotr Dąbroś
• druh Krzysztof Dąbroś
• druh Paweł Lichniak

Wręczenia powyższych medali dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim młodszy brygadier Krzysztof Komorowski.

Po części oficjalnej głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński, następnie P. Krzysztof Komorowski Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, P. Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów wraz z P. Hanną Wocial – Wójtem Gminy Jakubów, która wręczyła strażakom prezent w postaci figurki Św. Floriana oraz P. Piotr Dąbroś – przedstawiciel Fundatorów Sztandaru. Na zakończenie głos zabrał Prezes OSP Ludwinów Robert Karczewski, który podziękował wszystkim za przybycie i dzielenie z nami radości z obchodów naszego wspaniałego jubileuszu, a w dowód wdzięczności przekazał przyjaciołom i sympatykom OSP Ludwinów pisemne podziękowania i pamiątkowe statuetki.
Korzystając z okazji, że na uroczystości obecne były także Panie z Koła Emerytów i Rencistów z Ludwinowa, P. Wójt wręczyła P. Celinie Lichniak i P. Janinie Brewczyńskiej „Ordery Serca – Matkom Wsi” przyznane przez Krajowy Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych a wszystkim Członkiniom KEiR podziękowania za trud, zaangażowanie oraz serce wkładane w działalność OSP Ludwinów, promowanie i kultywowanie lokalnych tradycji wsi Ludwinów oraz całej Gminy Jakubów.

Zwieńczeniem części oficjalnej uroczystości był występ Ludwinianek przy akompaniamencie P. Zofii Kowalskiej.
Na zakończenie jubileuszu wszyscy przybyli goście zaproszeni zostali na uroczysty poczęstunek.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie

 

Accessibility