Gmina Jakubów zgłosiła udział w konkursie „Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę”. Organizatorem konkursu jest 4FRAME Sp. z o.o. Celem konkursu jest wybór 16 lokalizacji siłowni zewnętrznych (po jednej dla każdego województwa), spośród wszystkich zgłoszonych przez Gminy do konkursu.

Zgłoszona przez Gminę Jakubów lokalizacja stanowi teren Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym. Wskazana lokalizacja spełnia wymogi regulaminu konkursu, powierzchnia przewidziana pod siłownię to ok. 100 m2. Jest to teren ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców, znajduje się z jednej strony przy drodze powiatowej, a z drugiej strony przy drodze gminnej. Na placu szkolnym wybudowany został już ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci.

Głosowanie prowadzone jest za pośrednictwem strony internetowej: www.nestleporusza.pl

Sposób głosowania:

Po wejściu na Stronę, Głosujący oddaje głos na jedną z Lokalizacji, poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” po wybraniu danej Lokalizacji. Po kliknięciu przycisku „Głosuj” Głosujący zostanie poproszony o podanie adresu e-mail, na który wysłany zostanie link aktywacyjny, w który Głosujący winien kliknąć, aby jego głos został ważnie oddany. Po kliknięciu w w/w link Głosujący zostanie przekierowany na Stronę, gdzie będzie widnieć informacja o prawidłowo oddanym głosie.

Po wpisaniu adresu e- mail, Głosujący winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w adresie e-mail przez administratora danych – 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-460 Warszawa, ul. Górczewska 124), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135z późn. zm.), wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia głosowania internetowego w Konkursie „Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę” zgodnie z Regulaminem Głosowania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.”, zgodę na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną na podany adres e-mail za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wyłącznie dla celów przeprowadzenia głosowania internetowego w Konkursie „Nestlé Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę”, na podstawie art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.)”, jak również zgodę dotyczącą treści Regulaminu Głosowania: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu Głosowania oraz akceptuję jego treść”.

Załączniki
regulamin glosowania

Accessibility