Informujemy, że od 1 stycznia 2020  roku, zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację. W punkcie w Mińsku Mazowieckim, prowadzonym przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, uruchomiony został specjalistyczny dyżur prowadzony przez mediatorów.

Usługi świadczone będą każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się prawnikowi, doradcy lub mediatorowi. Na poradę należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez Starostę:  25/ 756 40 77 codziennie w godzinach 9.00 – 14.00. lub za pośrednictwem e-maila:  npp@powiatminski.pl (w treści maila należy podać miejsce oraz planowaną datę i godzinę wizyty, wynikające z godzin pracy danego punktu).

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym  i innych środkach komunikowania się. Osobom tym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub  za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.

Każda udzielona pomoc dokumentowana jest przez prawnika, doradcę lub mediatora poprzez wypełnienie KARTY PORADY, w skład której wchodzi m.in. anonimowa ankieta, w której osoba korzystająca z porady może wyrazić swoją opinię o udzielonej usłudze.

Porad prawnych w punktach pomocy prawnej zlokalizowanych w Mińsku Mazowieckim, Mrozach i Cegłowie, Kałuszynie, Dobrem i Jakubowie udzielają adwokaci i radcowie prawni, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Sulejówku, Halinowie, Dębem Wielkim i Stanisławowie będzie obsługiwała Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mińsku Mazowieckim, Sulejówku, Halinowie, Stanisławowie, Siennicy i Latowiczu będzie obsługiwała Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, ul. Lwowska 28/22.

POBIERZ:
WYKAZ PUNKTÓW NPP/NPO W POWIECIE MIŃSKIM W 2020 ROKU

Accessibility