7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Jakubów otrzymało środki finansowe w ramach „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna z Jakubowa otrzymała w drugim naborze kwotę 2 100 zł w wyżej wymienionym programie. Łączna pula przyznanych środków to 37 100 zł.

Uroczyste wręczenie druhom promesy na te środki odbyło się 9 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Węgrowie. Uroczystego wręczenia dokonali: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta PSP brygadier Artur Gonera oraz Starosta Węgrowski Ewa Besztak.

Opracowała: Agnieszka Gogol

 

Accessibility