Jakubów dnia 18 lipca 2016 roku

IN.6140.18.2016.MK

Mieszkańcy Gminy Jakubów

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Jakubów przypomina o obowiązku wynikającym
z art. 8 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz.752), polegającym na
obowiązku ochronnego szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy, żyjących na obszarze całego kraju, przeciwko wściekliźnie.

Posiadacze psów obowiązani są doprowadzać psy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepień:

1) w terminie trzech miesięcy od dnia ukończenia przez psa
wieku dwóch miesięcy

lub

2) w terminie określonym przez lekarza weterynarii podczas
poprzedniego szczepienia.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto informuję, że w trzecim kwartale 2016 roku, przeprowadzona zostanie, przez Dzielnicowego Komisariatu Policji
w Stanisławowie, wyrywkowa kontrola w zakresie realizacji przez mieszkańców Gminy Jakubów obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

Sprawę prowadzi:

Marta Klukowska

Tel. 25 758 20 57

Accessibility