Mieszkańcy Wiśniewa i okolic mogą czuć się bezpieczniej. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie zrealizowała projekt zakupu sprzętu do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, który pozwoli na skuteczniejsze, szybsze i bezpieczniejsze niesienie pomocy innym podczas akcji ratowniczych. Realizacja projektu była możliwa dzięki grantowi przekazanemu jednostce w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Accessibility