Od 4 czerwca bieżacego roku została oddana do użytku nowa oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o średniodobowej przepustowości 150 m3/d znajdująca się w miejscowości Leontyna.

Poza oczyszczalnią została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 450 mb, do której podłączono 20 posesji na ul. Kwiatowej i Szkolnej.

Docelowo oczyszczalnia będzie przyjmować ścieki z terenu gminy poza: Jędrzejowem Nowym, Jędrzejowem Starym i miejscowościami gdzie mogą funkcjonować przydomowe oczyszczalnie. Dodatkowo oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną z przyłączami zaprojektowała firma
„WOD-KAN” z Garwolina.

22 października 2014 roku przekazano plac budowy firmie „INSTALBUD” z siedzibą w Rzeszowie, prace zakończono 3 czerwca 2015 roku.

Operacja “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mistów wraz z budową oczyszczalni ścieków w Leontynie gmina Jakubów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013. Operacja ma na celu poprawę podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujacych element infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno – gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowity koszt operacji: 3 360 617,02 zł
Udział środków UE: 2 049 156,00 zł (60,98%)
Wkład beneficjenta: 1 311 461,02 zł (39,02%)

loga

Accessibility