Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Stanisławowie począwszy od miesiąca sierpnia będą prowadzić działania w ramach opracowanych półrocznych planów działania priorytetowego dla swoich rejonów służbowych. W związku z realizacją oczekiwań społecznych i sygnałów przekazanych Policji podczas spotkań w ramach konsultacji i debat społecznych, dzielnicowi w gminie Jakubów i Dobre przeprowadzą działania, których celem będzie egzekwowanie obowiązku prawnego wynikającego z właściwego trzymania i dozorowania psów oraz obowiązkowego ich szczepienia. Policjanci będą docierać do wszystkich mieszkańców, informować ich o właściwym postępowaniu, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, egzekwować respektowanie przepisów. Ma to służyć wyłącznie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Począwszy od miesiąca sierpnia tego roku dzielnicowi z gminy Jakubów i Dobre będą prowadzić działania  w ramach określonych zadań priorytetowych, polegające na kontrolowaniu miejscowości i ujawnionych gospodarstw, gdzie psy są pozostawiane bez dozoru i puszczane luzem co stanowi wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Działania dzielnicowych będą również prowadzone w kierunku sprawdzenia, czy spełniany jest obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, określony w Ustawie o ochronie zwierząt:

Art. 85 pkt. 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku podlega karze grzywny.

Działania dzielnicowych w ramach określonych zadań priorytetowych będą prowadzone do stycznia 2017 roku.

Accessibility