Informacja o przerwach w dostawach wody w miejscowościach Aleksandrów, Moczydła, i Antonina. Przerwy w dostawie wody związane są z budową kanalizacji w miejscowości Aleksandrów.

Accessibility