Informacja!

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku istnieje możliwość kontaktu z radnymi Rady Gminy Jakubów za pomocą indywidualnych skrzynek mailowych, podanych poniżej. Radni z tym dniem otrzymają tablety z wgranym oprogramowaniem, na które licencje i oprogramowania  posiada Gmina Jakubów. Tablety zostały przekazane radnym na zasadzie użyczenia w celu sprawniejszego  i szybszego kontaktu z mieszkańcami i pracownikami Urzędu Gminy Jakubów. Ponadto tablety te przyznane są radnym w celu zapewnienia im dostępu do dokumentów, związanych z pracami Rady Gminy i jej komisji oraz ograniczenia ilości wydruków materiałów przekazanych radnym.

Wykaz maili radnych Rady Gminy Jakubów:

IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL
Ślusarczyk Piotr p.slusarczyk@jakubow.pl
Sobótka Artur a.sobotka@jakubow.pl
Bodecki Sławomir s.bodecki@jakubow.pl
Kosakowska Anna Bożena a.kosakowska@jakubow.pl
Matejkowska Bogusława b.matejkowska@jakubow.pl
Stachowicz Marek m.stachowicz@jakubow.pl
Kot Jacek j.kot@jakubow.pl
Oklesiński Krzysztof k.oklesinski@jakubow.pl
Biegalski Tomasz t.biegalski@jakubow.pl
Domański Krzysztof k.domanski@jakubow.pl
Ciarkowski Piotr p.ciarkowski@jakubow.pl
Prymek Sylwester s.prymek@jakubow.pl
Kopczyński Dariusz d.kopczynski@jakubow.pl
Nowak Wojciech w.nowak@jakubow.pl
Kosieradzka Marzanna m.kosieradzka@jakubow.pl

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów

(-) Krzysztof Domański

 

Opracowała:
Joanna Żyłkowska

Accessibility