Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Załączniki

ZO instruktor szkoleń załączniki

Zapytanie ofertowe

Accessibility