Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego zawiadamia, że operatorem wojewódzkim programu Ministerstwa Sportu i Turystyki SZKOLNY KLUB SPORTOWY na województwo mazowieckie została Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. We wszelkich sprawach związanych z programem SKS prosimy zwracać się do ww. organizacji.

Strona internetowa Unii Związków Sportowych:
www.uniasport.pl

Baza danych ze zgłoszeniami do programu została przekazana do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego
ul. Szanajcy 17/19
03-481 Warszawa
tel. 22 827-88-46
e-mail: szswwm@gmail.com

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility