Jakubów, dnia 4 grudnia 2017 roku

IN.062.1.18.2017.MK

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na lata 2017-2023”

Wójt Gminy Jakubów, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 j.t.), ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na lata 2017 – 2023.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na lata 2017 – 2023”. Projekt Programu zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jakubowie – www.jakubow.pl.

Termin na zgłaszanie uwag: do dnia 14 grudnia 2017 roku.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jakubów – ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów lub na adres e-mailowy: m.krusiewicz@jakubow.pl

Załącznik:
Projekt „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na lata 2017- 2023”.

Sprawę prowadzi:
Marta Krusiewicz
tel. 25 758 20 57

 

Załączniki:

OGŁOSZENIE-o-konsultacjachPR
Program-Rewitalizacji-Gminy-Jakubów-2017-2023-v.4.12.17gd1

Formularz-uwag1

Accessibility