Jakubów, dnia 2 stycznia 2017 r.

IN.6232.1.2017.AC

OGŁOSZENIE

w sprawie usuwania pokryć eternitowych znajdujących się na terenie gm. Jakubów Wójt Gminy Jakubów informuje,

że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne usunięcie przez specjalistyczna firmę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – w dwóch wariantach:

Wariant pierwszy: Firma dokonuje demontażu i utylizacji eternitu, a właściciel budynku dokonuje ponownego pokrycia we własnym zakresie i na własny koszt.

Wariant drugi: Firma odbiera i utylizuje zdemontowany dotychczas eternit.

Nabór wniosków wraz z załącznikami jest prowadzony w godzinach pracy Urzędu Gminy:

od 9 stycznia 2017r. do 28 lutego 2017r.

Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaną sporządzone listy rankingowe dla wariantu I oraz wariantu II.

Druki wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej www.bip.jakubow.pl oraz www.jakubow.pl, a także w Urzędzie Gminy w Jakubowie (pokój nr 5), tel : 25 757 91 50.

Zdjęcie: wikimedia.org

Accessibility