O G Ł O S Z E N I E
Makbud Centrum Edukacyjne OMEGA mające siedzibę w Mińsku Mazowieckim
z a p r a s z a
Mieszkańców Gminy Jakubów na spotkanie mające na celu konsultacje założeń
Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w powiecie mińskim.
Spotkanie odbędzie się w dniu 20 maja 2015 roku o godz. 18:00 w budynku Urzędu Gminy Jakubów (sala konferencyjna),
Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Accessibility