3 marca 2015 roku już po raz kolejny w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów spotkali się mieszkańcy gminy Jakubów, aby wziąć udział w olimpiadzie o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Zebrało się 49 chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy Pań oraz 1 Pan – Ryszard Parol – Prezes Gminnego Zarządu OSP Gminy Jakubów.

Olimpiadę poprowadziła p. Maria Sudnik i p. Małgorzata Chrzanowska-Siwak – przedstawicielki MODR w Warszawie.

Spośród 50 uczestników wyłoniono:
I miejsce – p. Maria Szymańska z Anielinka
II miejsce – p. Mariola Parol z Bud Kumińskich
III miejsce – p. Agnieszka Kosieradzka z Nartu.

Pozostali uczestnicy zajęli IV miejsce i wszyscy zostali obdarowani dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez p. Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów, która wraz z p. Justyną Miłaczewską – Sekretarz Gminy wręczyła je wszystkim uczestniczkom olimpiady.

Accessibility