OSTRZEŻENIE Nr 4 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1 Obszar: województwo mazowieckie Ważność: od godz. 19:00 dnia 27.01.2018 do godz. 06:00 dnia 28.01.2018 Przebieg:  Na znacznym obszarze obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie mgły ograniczającej widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Uwagi: Brak.  

Accessibility