OSTRZEŻENIE Nr 70   Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1 Obszar: województwo mazowieckie – subregion południowy Ważność: od godz. 20:00 dnia 19.10.2017 do godz. 11:00 dnia 20.10.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% Uwagi: Brak.     Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

Accessibility