W dniu 01.09.2018 roku  w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Mistowie, miało miejsce szczególne wydarzenie, ponieważ  nastąpiło uroczyste otwarcie hali sportowej.

Na zaproszenie Pani Hanny Wocial   Wójta Gminy Jakubów oraz Pani Lidii Domańskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mistowie w uroczystości udział wzięli: Pan Czesław Mroczek Poseł RP, Pan Michał Jaworski przedstawiciel Pani Marii Koc Senator RP, Pani Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński, Pani Katarzyna Zielińska Dyrektor Biura Poselskiego Daniela Milewskiego Posła RP , wójtowie z zaprzyjaźnionych gmin: Pan Adam Sulewski Wójt Gminy Stanisławów, Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie, Pan Marcin Uchman Wójt Gminy Cegłów,  Pan Piotr Chmielewski Zastępca Wójta Gminy Dobre, przedstawiciele samorządów, społeczność szkolna, rodzice  oraz mnóstwo zaproszonych gości z terenu powiatu mińskiego.

Tak bardzo wyczekiwana inwestycja, która była priorytetem w ostatnich latach, nareszcie dobiegła końca.

Obiekt ten będzie  służyć dla dobra mieszkańców, a szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,   może również stać się ważnym centrum sportowym i kulturalnym naszego regionu.

Hala sportowa jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa, parametry obiektu umożliwiają jego wielostronne wykorzystanie. Boisko sportowe ma wymiary 22×35,7 m i posiada podłogę sportową powierzchniowo – elastyczną. Na sali sportowej zamontowano jedną kurtynę grodzącą, umożliwiające podział na dwa boiska treningowe.

Jej całkowity koszt wyniósł prawie 3 mln zł. Jest to już drugi obiekt sportowy, który powstał w przeciągu 10 lat na terenie naszej Gminy.

Sala przystosowana jest do gier zespołowych, wyposażona w łatwo montowany lekki sprzęt. Hala dysponuje przenośnymi trybunami, zespołem szatni z umywalniami i natryskami. Cały obiekt jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Decyzja o budowie hali została podjęta  Uchwałą Rady Gminy Jakubów nr XXXVII/219/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku o wykonaniu dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Mistowie. Pod koniec 2014 roku podpisano umowę z projektantem, firmą „ARCH-DOM” Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora. Decyzją Starosty Mińskiego z dnia 12 listopada 2015 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę inwestycji. Z początkiem 2016 roku w drodze przetargu został wyłoniony generalny wykonawca robót budowlanych – firma „AKPOL” Andrzej Kuć z Mińska Mazowieckiego.

W październiku tego samego roku została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Całkowita wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego wyniosła 2 mln 761 tys 440 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 1 mln 380 tys 700 zł, co stanowi 50 % kosztów inwestycji. Drugie 50 % zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi i instytucji, uczniowie, nauczyciele oraz cała społeczność sołectw Anielinek, Mistów, Leontyna wreszcie doczekali się hali sportowej.

Wierzymy, że oddany do użytku, nowoczesny obiekt sportowy przyczyni się także do dynamicznego rozwoju zarówno samej miejscowości jak i całej Gminy.

O tym, że mamy młodzież uzdolnioną sportowo świadczą m. in. puchary i inne wyróżnienia za osiągnięcia w konkretnych dyscyplinach sportowych. Wierzymy, że nasza Hala będzie tętnić życiem i może wychować prawdziwe sportowe talenty oraz kształtować prawe charaktery.

Accessibility