29 września 2022 roku odbyło się otwarcie ścieżki edukacyjnej w Jakubowie, w którym uczestniczyła P. Kamila Mokrzycka Z-ca prezesa WFOŚiGW w Warszawie, przedstawiciele mieszkańców oraz społeczność szkolna.

Accessibility