Jakubów, dnia 15 lipca 2016 roku

IN.6140.20.2016.MK

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jakubów  poszukuje odpowiedzialnych właścicieli dla porzuconych  2 suczek i 2 piesków.

Chętni do adopcji psów mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu:
25 757 91 90 lub 27 758 20 57 lub w Urzędzie Gminy Jakubów pokój nr 13, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, u P. Marty Klukowskiej.

Accessibility