„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w gminie Jakubów” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.pl, w formie dotacji, w kwocie 35.000,00 zł

Accessibility