Ścieżka edukacyjna: „Ekosystem wodny i nadwodny” przy stawie w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Accessibility