W dniu 11.07.2022r. P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Jolanta Wąsowska – Skarbnik Gminy Jakubów podpisały umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie dwóch zadań

Accessibility