W czerwcu 2020 r. wójt gminy Jakubów oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie zaprosiły uczniów szkół gminy Jakubów z klas IV-VIII do udziału w konkursie ekologicznym. Zadaniem konkursowym było opracowanie hasła i projektu graficznego tabliczki informującej o zakazie zaśmiecania terenu.
Z powodu pandemii koronawirusa prace należało przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy biblioteki do 20 czerwca 2020 r.

Do udziału w konkursie nadesłano 14 projektów autorstwa 13-tu uczniów ze wszystkich szkół gminnych, w tym z:
SP Jakubów – 2 osoby, SP Mistów – 2 osoby, SP Jędrzejów Nowy – 2 osoby, SP Wiśniew – 7 osób.

Decyzją jury zwycięzcami konkursu są:
I miejsce – Marcin Sadoch, kl. IV SP Jakubów,
II miejsce – Gabriel Żaczek, kl. IV SP Wiśniew,
III miejsce – Maciej Lisiecki, kl. IV SP Jakubów.
Pozostali uczestnicy otrzymują wyróżnienia. Gratulujemy.

Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Najlepsze projekty posłużą do oznakowania lasów, dróg i innych miejsc publicznych w gminie Jakubów oraz przyczynią się do szerokiego rozpowszechnienia postaw proekologicznych w regionie. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla wszystkich uczestników nastąpi 3 lipca br. o 13:30 przed remizą OSP w Jakubowie. Gościem specjalnym będzie pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i fundatorka nagród.

 

Accessibility