Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuje, iż wydany został bezpłatny „Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka” Dr Mirosława Sienkiewicza. „Poradnik” skierowany jest przede wszystkim do producentów przetwarzających na niewielką skalę mleko z własnego gospodarstwa, w celu określenia jasnych wytycznych pomocnych przy przygotowaniu dokumentacji służącej do rejestracji podczas prowadzenia działalności produkcyjnej oraz kontroli farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka.

 

Zdjęcie: www.freeimages.com

Accessibility