W dniu 30 czerwca 2018 roku odbyła się niezwykła uroczystość – zarówno w historii jednostki jak i mieszkańców lokalnej społeczności – jubileusz 100-lecia powstania jednostki OSP w Mistowie z jednoczesnym Powiatowym Świętem Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się na placu przy Szkole Podstawowej w Mistowie o godzinie 13:00 mszą świętą pod przewodnictwem ks. Zenona Wójcika Kapelana Strażaków Mińskich, ks. Marka Widzyka, oraz proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej ojca Marcina Borządka.

Dowódca Uroczystości – starszy kapitan Kamil Płochocki złożył meldunek Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Waldemarowi Dejneko o gotowości pododdziałów jednostek OSP, po czym nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego. Uroczystość została oficjalnie otwarta przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dha Antoniego Jana Tarczyńskiego Starostę Mińskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Pawła Parobczaka, Wójta Gminy Jakubów
dhnę Hannę Wocial i Prezesa OSP w Mistowie dha Ryszarda Parola, którzy powitali przybyłych gości. Tak wspaniałą uroczystość swą obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości – parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji i urzędów państwowych oraz władz lokalnych. Ponadto doniosłości uroczystości nadały poczty sztandarowe: poczet sztandarowy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów oraz powiatu mińskiego.

Poczet flagowy wystawiony został przez OSP Mistów.

Podczas uroczystości szanowna jubilatka tj. OSP Mistów w dowód wdzięczności za 100 letnią działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczona została Złotym Znakiem Związku oraz Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” który w jej imieniu odebrał Prezes – dh Ryszard Parol. Ponadto, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku odznaczony został – Druh Ryszard Parol, natomiast
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali: dh Henryk Wocial i dh Mirosław Sadoch.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Srebrną odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczony został: mł. bryg. Krzysztof Komorowski natomiast Brązową odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali: asp. sztab. Mariusz Chudewniak oraz st. ogn. Andrzej Kłos.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Krzysztof Domański, dh Dariusz Lipiński, dh Marian Michalec, dh Artur Muszelik, dh Janusz Wolszczak, dh Marian Wójcicki, dh Stanisław Wójcicki.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: ogn. Maciej Czajka, mł. bryg. Krzysztof Egert, mł. asp. Daniel Gałązka, st. ogn. Andrzej Kłos, ogn. Jakub Lewandowski, dh Robert Kaszewski, dh Jerzy Podsiadł, dh Konrad Smater. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: sekc. Marcin Ciarkowski, st. kpt. Emil Goździcki, st. sekc. Kamil Grabowski,st. kpt. Tomasz Kosznik, st. sekc. Paweł Łukasiak, mł. ogn. Adam Nowak, mł. ogn. Leszek Płachecki, mł. ogn. Mariusz Przysowa, dhna Marzena Biegalska, dhna Elżbieta Kaszewska, dhna Renata Muszelik, dhna Agnieszka Turzyńska, dhna Renata Podsiadły, dhna Hanna Wocial.

Co więcej Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Tomasz Biegalski, dh Damian Domański, dh Radosław Kacprowicz, dh Marcin Krupa, dh Przemysław Krupa, dh Sławomir Wocial, dh Marcin Wójcicki, dh Rafał Wójcicki, Pan Marcin Całka, Pan Michał Rokicki, Pan Konrad Wicik.

Ponadto, Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali:
dh Mariusz Krupa, dhna Bożena Kuśmierczyk, dh Damian Lejman, dh Mariusz Lejman, dh Marek Turzyński, dh Marek Wocial, dh Rafał Wocial, dh Paweł Wójcicki.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego „Krzyżem Floriana za zasługi dla OSP” odznaczeni zostali: druhna Anna Rosa z OSP Sulejówek, dh Zygmunt Domański z OSP Mistów, dh Stanisław Waldemar Wocial z OSP Mistów

Dyplomem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP wyróżnieni zostali: dh Marian Domański, dh Marek Gągol, dh Władysław Gut.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik wyróżnił również pamiątkowym medalem PRO MASOVIA druhów jednostki OSP Mistów: Dh Ryszarda Parola, Dh Tadeusza Parola oraz Dh Stanisława Waldemara Wociala. Dodatkowo Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił imiennymi Dyplomami Marszałka Województwa Mazowieckiego najbardziej zasłużonych członków OSP Mistów: dha Tomasza Biegalskiego, dhnę Lidię Domańską, dha Damiana Domańskiego, dha Krzysztofa Domańskiego, dha Damiana Lejmana, dha Mariana Michalec, dha Jerzego Podsiadły, dha Janusza Wolszczak, dhnę Hannę Wocial, dha Mariana Wójcickiego.

Za wieloletnią pełną poświęcenia służbę oraz wzorową postawę Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego dh Antonii Jan Tarczyński pragnie wyróżnić imiennymi dyplomami uznania najbardziej zasłużonych członków OSP Mistów, którzy szczególnie wyróżnili się oraz przyczynili do rozwoju jednostki: dhnę Marzenę Biegalską, dhnę Elżbietę Kaszewską, dhnę Renatę Muszelik, dhnę Alinę Parol, dhnę Helenę Parol, dhnę Renatę Podsiadły, dh Roberta Kaszewskiego, dh Marcina Krupy, dh Artura Muszelika, dh Sławomira Wociala, dh Rafała Wójcickiego, dh Stanisława Wójcickiego.
Kapituła pod przewodnictwem druha Jana Kosima uhonorowała Statuetką Floriana: druha Mariana Jurek, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mistowie oraz Ochotniczą Straż Pożarna w Mistowie.

Podczas uroczystości awansowani zostali strażacy zawodowi z Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Po oficjalnym wręczeniu odznaczeń i awansów głos zabrali zaproszeni goście, którzy nie szczędzili przychylnych słów w kierunku druhów i druhen z OSP Mistów, która to ma za sobą tak wspaniałą historię. Ponadto każdy z mówców przekazał również na ręce prezesa OSP Mistów jubileuszowe upominki i prezenty. Tak wyjątkowy jubileusz jest powodem do dumy zarówno dla członków jednostki jak i mieszkańców naszej gminy i z tej okazji wydany został piękny album o jednostce upamiętniający dotychczasowy okres jej działalności. Na zakończenie uroczystości albumy zostały wręczone zaproszonym gościom.

Accessibility