7 marca 2020 r. o godz. 1000 w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mistowie po raz pierwszy odbył się prestiżowy Powiatowy Przegląd Taneczny dla Dzieci i Młodzieży ze Szkół Podstawowych. Organizatorem turnieju była Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów a pomysłodawcą tego wydarzenia była Pani Honorata Grudzień. Gospodarzem obiektu w którym odbył się przegląd jest Pani Lidia Domańska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.
Celem przeglądu było propagowanie tańca wśród dzieci i młodzieży, jako aktywnej formy spędzania czasu oraz zdrowego stylu życia. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. Odkrywanie i rozwijanie talentów tanecznych wśród dzieci i młodzieży jak również prezentacja dorobku tanecznego poszczególnych uczestników i wymiana doświadczeń.
Wśród zgromadzonych gości na widowni zasiedli między innymi: Daniel Milewski Poseł na Sejm RP, Paweł Chłopik zastępca Komendanta Komisariatu w Stanisławowie komisarz, Ojciec Marcin Borządek, Wojciech Rastawicki – Radny Powiatu Mińskiego, Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, Stanisław Laskowska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie, Ryszard Parol – Prezes ZGZOSP
w Jakubowie, Alina Parol – Przewodnicząca KGW Mistów, dyrektorzy szkół, rodzice. W przeglądzie swoje umiejętności zaprezentowało 124 tancerzy, reprezentujących 11 zespołów a były to:
– Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce,
– Szkoła Podstawowa w Grodzisku,
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem,
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Starogrodzie,
– Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie,
– 2 grupy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie,
– 3 grupy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.

Niesamowite stroje, piękne choreografie i dynamiczne występy sprawiły, że tancerze na parkiecie zaprezentowali wiele pokazów tanecznych w, których można było się doszukać: powrotu lat osiemdziesiątych, jazzu, skrzydlatego tańca „Halleluja” tańca dance, „Ach te baby”, tańca kowbojskiego, tańca nowoczesnego, walca, „Flagowego zawrotu głowy”, tańca z pomponami oraz Say na say – bellydance. Występy zostały oceniane przez profesjonalne jury w składzie:
– Joanna Pomarańska – instruktor zumby
– Anna Cegiełka – wokalistka, instruktor zajęć muzycznych.

Czas przed ogłoszeniem wyróżnień umilił uczestnikom i gościom występ wspaniałej wokalistki Pani Anny Cegiełki oraz taniec zumby, który porwał wszystkich uczestników na parkiet- poprowadzony przez Panią Joannę Pomarańską.
Po części artystycznej Pan Daniel Milewski Poseł na Sejm RP, Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów oraz Pan Wojciech Rastawicki Radny Powiatu Mińskiego wręczyli statuetki, dyplomy i nagrody uczestnikom oraz podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację tego przedsięwzięcia.

Jury postanowiło przyznać 3 wyróżnienia niżej wymienionym zespołom:
1. Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie
2. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Dobrem
3. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, a także wytrwałości w rozwijaniu swoich artystycznych pasji !!!

Opracowała
Agnieszka Gogol

Accessibility