W dniu 12.08.2016r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna, gmina Jakubów” w kwocie: 270 000,00 zł.

Accessibility