IN.6332.7.2015.MK

INFORMACJA

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia, że zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Sokołowie Podlaskim – Inspektorat w Mińsku Mazowieckim w miesiącach wrzesień i październik 2015 roku będą prowadzone prace utrzymaniowe na rzece Mienia w miejscowościach Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary i Aleksandrów.
Jednocześnie przypominam, że właściciele nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych są zobowiązani umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót utrzymaniowych oraz usunąć istniejące ogrodzenia pastwisk (art. 28, art. 27 ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku Prawo wodne Dz. U. z 2015 r. poz. 469, tekst jednolity).

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Accessibility