I N F O R M A C J A

Gmina Jakubów zawiadamia, że zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim Inspektorat w Mińsku Mazowieckim od 15 sierpnia 2015 roku będą prowadzone prace utrzymaniowe na rzekach:
1. Czarna w km 55+258÷64+633 w miejscowościach: Leontyna, Anielinek, Mistów, Jakubów, Przedewsie, Józefin, Antonina.
2. Rządza w miejscowościach: Wiśniew, Rządza, Góry, Budy Kumińskie.
Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych są zobowiązani umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót utrzymaniowych oraz usunąć istniejące ogrodzenia pastwisk (art. 28, art. 27 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. z 2015 r. poz. 469, tekst jednolity).

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

Accessibility