Jakubów, dnia 22 sierpnia 2016  roku

IN.6332.6.2016.MK

 

Mieszkańcy Gminy Jakubów

 

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Jakubów, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Sokołowie Podlaskim, Inspektorat w Mińsku Mazowieckim, zawiadamia, że od dnia 1 września 2016 roku będą prowadzone prace utrzymaniowe na rzekach:

– Czarna, na terenie miejscowości: Leontyna, Mistów, Anielinek, Jakubów, Przedewsie, Józefin, Antonina;

– Mienia, na terenie miejscowości: Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów;

–  Rządza, na terenie miejscowości: Rządza, Wiśniew, Góry, Budy Kumińskie.

Jednocześnie przypominam, że właściciele nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych są zobowiązani umożliwić dostęp  do wody na potrzeby wykonywania robót utrzymaniowych oraz usunąć istniejące ogrodzenia pastwisk (art. 28, art. 27 ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku Prawo wodne Dz. U. z 2015 r. poz. 469, tekst jednolity ze zmianami).

 

 

 Wójt Gminy Jakubów

    /-/ Hanna Wocial

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Marta Klukowska

tel. 25 758 20 57

Accessibility