5 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Gminy Jakubów został zaprezentowany album „Gmina Jakubów. Alfabet wspomnień”. Inicjatorką powstania publikacji była wójt Hanna Wocial, która w ten sposób chciała upamiętnić jubileusz samorządu gminnego oraz przypomnieć osoby i wydarzenia z nim związane.

Pomysł na powstanie książki zrodził się na początku ubiegłego roku. Przystąpiono do zbierania propozycji haseł, a następnie materiałów z podziałem na kategorie: osoby, miejsca, wydarzenia, instytucje. Dalszym etapem było opracowanie haseł, dotarcie do źródeł i ich weryfikacja. Dzięki mobilizacji całego zespołu autorskiego, gotowy tekst został wysłany do korekty już w styczniu 2020 r. Aby ułatwić odnalezienie informacji, artykuły hasłowe zostały ułożone alfabetycznie, stąd tytuł „Gmina Jakubów. Alfabet wspomnień”. Publikacja zawiera wiele opisów, wspomnień i pięknych fotografii.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców gminy i osób związanym z regionem, powstała książka, która jest niezwykłym kompendium wiedzy o przeszłości i współczesności. Praca stanowi zachętę do dalszego poznawania historii swojej małej ojczyzny oraz poszukiwania i utrwalania tej wiedzy dla potomnych.

Accessibility