W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż podobnie jak w ubiegłym roku, jest realizatorem tego zadania w gminie Jakubów. Program ten zakłada wypłatę raz w roku świadczenia pieniężnego w wys. 300 złotych, na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochód.
Świadczenie „dobry start” przysługuje wszystkim dzieciom rozpoczynającym rok szkolny 2019/2020 do ukończenia przez nie 20 roku życia (a także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Świadczenie nie przysługuje na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę” oraz na osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych. Świadczenie „dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” przyjmowane będą w siedzibie GOPS od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia) – od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. W przypadku złożonego i prawidłowo wypełnionego wniosku w okresie lipiec-sierpień wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku dostępne są na stronie internetowej: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart oraz w siedzibie GOPS (pokój nr 7 i 9) i pod nr telefonu: 25 758 24 29, 25 757-91-64.

Accessibility