Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195), która wprowadza systemowe wsparcie polskich rodzin w postaci świadczenia wychowawczego.

Realizatorem tej ustawy w gminie Jakubów będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1 200 zł netto.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko będzie brany pod uwagę dochód rodziny z 2014 roku. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny (utrata lub uzyskanie dochodu), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Wnioski można będzie składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. w miesiącach kwiecień – czerwiec 2016 r., rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Druki wniosków dostępne są również w pokoju Nr 7 (siedziba GOPS). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 757-91-64.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jakubowie
(-) Katarzyna Kwiatkowska

Accessibility