„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego.
W projekcie zorganizowanych zostanie 20 szkoleń w których łącznie weźmie udział 240 osób (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa mazowieckiego, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie” ;
2. „Mój biznes w sieci” ;
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
4. „Działam w sieciach społecznościowych”;
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;
6. „Rolnik w sieci” ;
7. „Kultura w sieci”.

Szkolenia rozpoczną się w październiku 2018 roku i potrwają do 31.12.2019 roku.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Marta Krusiewicz – koordynator projektu,
tel. 25 758 20 57,
e-mail: m.krusiewicz@jakubow.pl

 

Accessibility