W ramach Projektu „Profesjonalne Kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu” zapraszamy osoby mieszkające na terenie województwa mazowieckiego na szkolenia z tematów:

-kadry i płace- (pierwsze szkolenie rusza 22 kwietnia br.)
-księgowość od podstaw- (pierwsze szkolenie rusza 22 kwietnia br.)
– zarządzanie dokumentacją i back-office;
– księgowość – kurs na głównego księgowego;
– zarządzanie logistyką;
– menedżer nowoczesnych usług dla biznesu

Każde szkolenie obejmować będzie 120 godzin zajęć, w tym 40 godzin branżowych warsztatów komputerowych. Szkolenia zakończą się zewnętrznym egzaminem, a Uczestnicy projektu otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje niezbędne do pracy na wybranym stanowisku.

Spotkania będą odbywały się średnio 2 razy w tygodniu po 8 godzin dydaktycznych, w grupach 12-osobowych.
Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz catering.

UWAGA!
Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu przed rozpoczęciem zajęć musi wnieść opłatę partycypacyjną w wysokości 400,00 zł (słownie czterysta złotych 00/100) za udział w szkoleniu.

Po zakończeniu obydwu modułów, tj. części szkoleniowej oraz warsztatów komputerowych Uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

W załączeniu regulamin projektu i formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje nt. ww. szkoleń znajdują się na stronie: www.profesjonalnekadry.pl

Accessibility