I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w dniach 14.09.2015 r. – 30.10.2015 r.
w Urzędzie Gminy Jakubów pok. nr 13 zostały wyłożone do wglądu projekty kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Anielinek, Jakubów i Przedewsie.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zawartością dokumentacji  projektowej
oraz zgłaszać ewentualne uwagi w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

Accessibility