Dla kogo „Projekt z ZUS”?

 

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek. Niestety te zagadnienia nie są uwzględnione w programie edukacyjnym polskiej szkoły. Stąd pomysł Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na „Projekt z ZUS”, czyli popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Jedna lekcja

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej zachęca nauczycieli, aby wykorzystywali metody aktywizujące. Jedną z nich jest projekt edukacyjny, który wspomaga nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca
w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych. Metoda projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność. W procesie kształcenia można wykorzystać innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne.

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w gimnazjum zobowiązuje nauczycieli, aby wykorzystywali metody, które aktywizują uczniów, w tym metodę projektu edukacyjnego.
W podstawie programowej zapisano, że w gimnazjum około 20% programu wiedzy
o społeczeństwie (WOS) powinno być realizowane w formie projektu edukacyjnego. Podczas nauki na III etapie wszyscy uczniowie muszą  uczestniczyć w przynajmniej jednym takim projekcie. Szkoła zamieszcza ocenę z projektu na świadectwie.

„Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.

 

Gotowy projekt

 

ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania. Mają one atrakcyjną dla uczniów formę. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen. Wszystkie materiały do pobrania są dostępne na stronie www.zus.pl/edukacja/gimnazja-szkoly-podstawowe,
w zakładce „Materiały„.

 

Można liczyć na pomoc

 

ZUS zapewnia opiekę merytoryczną a także szkolenia dla nauczycieli – opiekunów projektu. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty 25 października br. o godz. 15.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (szczegóły i zapisy na stronie internetowej MSCDN).

 

Szczytny cel

 

„Projekt z ZUS” ma zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczania się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość. Celem projektu jest systematyczne budowanie świadomości młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

 

Szczegółowych informacji dotyczących „Projektu z ZUS” w Oddziale ZUS w Siedlcach udziela:

Agnieszka Drzewowska

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

tel. 25 640 16 63

e-mail: agnieszka.drzewowska@zus.pl

Accessibility