PROTOKÓŁ z przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr 3/WW/2017 dla zadania pn. Warsztaty wokalne dla dzieci, w ramach projektu „Jakubowskie impresje muzyczne” – warsztaty wokalne, taneczne i instrumentalne dla lokalnych zespołów z terenu Gminy Jakubów.

Załącznik:

Protokół-z-zapytania-ofertowego-warsztaty-wokalne-Jakubowiacy

Accessibility