PROTOKÓŁ z przeprowadzonego zapytania ofertowego Nr 5/WI/2017 dla zadania pn. Warsztaty instrumentalne, w ramach projektu „Jakubowskie impresje muzyczne” – warsztaty wokalne, taneczne i instrumentalne dla lokalnych zespołów z terenu Gminy Jakubów.

Załącznik:

Protokół-z-zapytania-ofertowego-warsztaty-instrumentalne-orkiestra-Dęta

Accessibility