PROTOKÓŁ z przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania pn. zakup produktów spożywczych, w ramach operacji pn. Warsztaty kulinarne „Kuchnia tradycyjna i regionalna na Mazowszu”.
Accessibility