PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego przez OSP w Ludwinowie zapytania ofertowego dla zadania pn. przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, w ramach operacji pn. Warsztaty kulinarne „Kuchnia tradycyjna i regionalna na Mazowszu”.

Załącznik:

Protokół-z-zapytania-ofertowego-warsztaty-kulinarne

Accessibility