Operacja „ Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Aleksandrów gmina Jakubów” realizowana jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Accessibility