czerwony napis mazowsze a poniżej dopisek serce Polski

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów informuje, że zadanie publiczne pn. Bieg publiczny „Biegam bo lubię!” współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Accessibility