W dniu 23 września 2019 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie, w ramach projektu „Jakubów z kulturą ludową na tak!”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019, odbył się Przegląd Piosenki Ludowej.
Konkurs zrealizowany został przy współpracy i zaangażowaniu Gminy Jakubów na czele z P. Wójt Hanną Wocial, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie na czele z Prezesem Robertem Karczewskim oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie na czele z Przewodniczącą Wandą Dąbroś.
Swoją obecnością podczas Przeglądu zaszczycili nas następujący goście: Pan Mirosław Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego, Pan Wojciech Rastawicki – Radny Rady Powiatu Mińskiego, Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Pani Kinga Sosińska – Wójt Gminy Stanisławów, Pan Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, Pani Karolina Wasilewska – Pełnomocnik ds. Kół Gospodyń Wiejskich Biura Powiatowego ARiMR w Mińsku Mazowieckim, Pani Ewa Charczuk -Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jakubów, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Jakubów, Kapela Ludowa MAZOWSZAKI, Pan Mariusz Szeląg – trener warsztatów wokalnych, Przewodniczące Kół Gospodyń z terenu Gminy Jakubów, Członkinie i Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów, Członkinie i Członkowie Chóru Gminnego SERENADA oraz mieszkańcy.
Przegląd był finałem warsztatów wokalnych, służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, które odbyły się w ramach projektu „Jakubów z kulturą ludową na tak!” w okresie 19 sierpnia – 8 września 2019 roku. W warsztatach wzięło udział 100 uczestników – członków Kół Gospodyń Wiejskich (KGW w Aleksandrowie, KGW w Ludwinowie, KGW w Mistowie, KGW w Łaziskach „Stokrotki”, KGW w Wiśniewie, KGW w Narcie, KGW „Kamyki” w Kamionce, KGW w Jędrzejowie Nowym, KGW w Moczydłach, KGW w Strzebuli)
i Chóru Gminnego Serenada, w podziale na grupy. Każda z grup uczestniczyła w 6 godzinach zajęć. Trenerem warsztatów był Pan Mariusz Szeląg. Na warsztatach każda z grup, poza częścią teoretyczną, nauczyła się wykonania jednego utworu ludowego, uprzednio wylosowanego przez Liderów poszczególnych Zespołów.
W Jury zasiedli członkowie Kapeli Ludowej Mazowszaki:
1. P. Zygmunt Parzyszek;
2. P. Tadeusz Wiącek;
3. P. Mirosław Niedźwiedzki;
Po omówieniu zasad przebiegu Przeglądu i wylosowaniu kolejności wystąpień, Zespoły przystąpiły do prezentacji piosenek.
Jury przy ocenie wzięło pod uwagę: interpretację utworu, staranność wykonania i ogólny wyraz artystyczny. Każdy z jurorów miał do dyspozycji po 5 pkt za każde kryterium.
Po burzliwych naradach JURY wyłoniono laureatów trzech pierwszych miejsc:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Aleksandrowie z piosenką „Cyganeczka Zosia”,
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Narcie
z piosenką „Szła dzieweczka”,
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Kamyki” w Kamionce z piosenką „Na morzu burza hula”.
Pozostałe Koła Gospodyń Wiejskich (KGW w Ludwinowie z piosenką „Złoty pierścionek”, KGW w Mistowie oraz KGW w Łaziskach „Stokrotki” z piosenką „Siadła pszczółka”, KGW w Jędrzejowie Nowym z piosenką „Hej sokoły”, Pozostałe KGW z piosenką „W zielonym gaju”) oraz Chór Gminny SERENADA z piosenką „Gdybym miał gitarę” zajęły równorzędne IV miejsce.
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałe zespoły, które zajęły równorzędne IV miejsce otrzymały pamiątkowe nagrody pocieszenia oraz dyplomy udziału w Przeglądzie. Ponadto każdy uczestnik otrzymał certyfikat udziału w warsztatach wokalnych.
Wszyscy Uczestnicy zostali zaproszeni na wyjazd do siedziby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE w Otrębusach na widowisko „Pielgrzym”, które odbędzie się 27 października 2019.
Uczestnicy oraz goście zostali zaproszeni na występ Kapeli Ludowej MAZOWSZAKI oraz na wspólny poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy Zespołom za udział i propagowanie kultury ludowej.

Opracowała:
Koordynator projektu:
Marta Krusiewicz

 

Accessibility